Herroepingsrecht/retourneren van artikelen FAQ

 

Wat houdt het herroepingsrecht in?

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kun je datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kun je het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heb je meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

Wanneer verstrijkt de herroepingstermijn?

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als je in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden hebt besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je het laatste product of onderdeel hebt ontvangen. Op het moment dat je met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Hoe maak ik gebruik van het herroepingsrecht?

Om gebruik te maken van je herroepingsrecht verzoeken wij je om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, te sturen via klantenservice@dekofferzolder.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dien je de producten terug te sturen. Wij verzoeken je het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Hoe werkt de terugbetaling bij een herroeping?

In geval van een herroeping ontvang je alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je betaald hebt, tenzij je een andere methode met ons afspreekt. Je draagt zelf de kosten voor de retourzending.

Modelformulier voor herroeping

Download hier het modelformulier voor herroeping. Dit formulier kun je invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen.